Staff & community-based Promoters

Anton Krone: Executive Director

Nomthandazo Mbonambi: Provincial Coordinator, KZN

Nolufefe Nonjeke-Dlanjwa: Programme Manager

Angela Pillay: Programme Support and Administration

Anathi Jindela: Provincial Coordinator, Eastern Cape

Sarika Ramsewak: Financial Manager

Samukelisiwe Khumalo: MEL, Pietermaritzburg

Lerato Motaung: Field Officer, Gauteng

Vuyisile Sithole: Intern, Margate

Mmasema Pharoe: Regional Coordinator, Matatiele

Phindile Tembane: Intern, Msinga

Masello Makhoro: Intern, Free State

Senamile Mbatha: MEL, Pietermaritzburg

Sixolile Mkoliswa: MEL, Bizana

Shelagh McLoughlin: Media

Simbongile Duba: Field Officer, Matatiele

Nolufefe Mkwaqa: Field Officer, Bizana

Esther Katts: Field Officer, Northern Cape

Zinhle Ncwane: Field Officer, Eshowe

Lindelwa Majola: Field Officer, Msinga

Nontsikelelo Manjati: Admin Support, Matatiele

Ntombo Skhosana: Field Officer, Mt Ayliff

Musawenkosi Mntungwa: Field Officer, Underberg

Kaylin Pillay: Monitoring, Evaluation and Learning

Bezant Chongo: Gauteng Manager

Siyabonga Msani: Enterprise Development Officer, Matatiele

Jean-Pierre Andrew: Digital Monitoring & Evaluation

Claudia Taylor: Administrative Assistant

Silindokuhle Zikalala – Regional Coordinator, Bergville

Busisiwe Sechaba – Field Officer, Gauteng

Moleboheng Nonkevu: Field Officer, Matatiele

Neo Mokone: Field Officer, Free State

Julia Mkhize: Field Officer, Margate

Bongekile Mchunu – Field Officer, Estcourt

Teboho Doda – Field Officer, Matatiele

EASTERN CAPE STAFF

 • Bizana
  Sixolile Mkoliswa, Nolufefe Mkwaqa
 • Kokstad
  Anathi Jindela
 • Matatiele
  Nolufefe Nonjeke-Dlanjwa, Simbongile Duba, Teboho Doda, Moleboheng Nonkevu, Nontsikelelo Manjati, Siyabonga Msani, Nontsikelelo Manjati
 • Mt Ayliff
  Ntombo Skhosana
 • Mt Frere
  Mteto Mfikili

 

EASTERN CAPE CBPs

 • Bizana
  Nwabisa Nxuza, Nolubabalo Deyi, Kholiswa Gqokonqwane
 • Matatiele
  Nolubabalo Ethel Majikijela, Mamotlatsi Mendela, Zithobile Mbele, Lulama Gxathwana
 • Mt Fletcher
  Makhauta Tloti, Nobuzi Harriet Dada, Nokhawunti Mbungendlu, Thobeka Masoka,
 • Mt Frere
  Nonkululeko Bekezulu, Nelisiwe Faye
 • Queenstown
  Ntombikayise B. Nduna

 

KWAZULU-NATAL STAFF

 • Bergville
  Silindokuhle Zikalala, Nothando Gwamandla
 • Limehill/Estcourt
  Bongekile Cecilia Mchunu
 • Margate
  Nomthy (Nomthandazo) Mbonambi, Mbalenhle Mbatha, Julia Mkhize, Vuyisile Sithole
 • Msinga
  Lindelwa Majola, Phindile Tembane, Zinhle Ncwane, Khanyisile Jali
 • Pietermaritzburg
  Jean-Pierre Andrews, Angela Pillay, Claudia Taylor, Isabel Arzeno, Anton Krone, Kaylin Pillay, Shelagh McLoughlin, Samukeliswe Khumalo, Glen Naidoo, Priyantha Govender, Mdumiseni Zungu, Senamile Mbatha, Sarika Ramsewak, Khulile Mavundla
 • Underberg
  Musawenkosi Mntungwa, Nontuthuko Xaba

KWAZULU-NATAL CBPs

 • Bergville
  Thandeka Shabalala, Nompilo Shelembe
 • Impendle
  Khethiwe Ngobese
 • Limehill/Estcourt
  Nonhlanhla Sibiya
 • Mathendeni, Mbhulelweni
  Patricia Tshomela
 • Margate
  Philile Luthuli, Nokuzola Mavundla
 • Msinga
  Zodwa Sokhela, Philile Mntungwa, Bonisiwe Ngubane
 • Richmond
  Nombuso Phoswa, Thandeka Mbele
 • Table Mountain
  Phyllis Ngubane
 • Underberg
  Nelly Khuboni, Gugu Miya, Sithembile Molefe

 

FREE STATE STAFF

 • QwaQwa
  Neo Mokone, Masello Makhoro

FREE STATE CBPs

 • QwaQwa
  Jeminah Selepe

 

NORTHERN CAPE STAFF

 • Springbok
  Esther Katts

NORTHERN CAPE CBPs

 • Leliefontein
  Katrina Schwartz

 

GAUTENG STAFF

 • Johannesburg
  Bezant Chongo, Busisiwe Sechaba, Thandiwe Msibi, Lerato Motaung, Ntombifuthi Ngubane
Support
We are grateful for all contributions
to our work, regardless of their size.

Visit

33 Alan Paton Avenue, Scottsville

Pietermaritzburg
Kwazulu-Natal
3201
South Africa
Contact

+27 (0) 33 345 1222