Staff & community-based Promoters

Anton Krone: Executive Director

Nomthandazo Mbonambi: Provincial Coordinator, KZN

Nolufefe Nonjeke-Dlanjwa: Programme Manager

Angela Pillay: Programme Support and Administration

Anathi Jindela: Savings Network Promoter, Eastern Cape

Nontuthuko Xaba: Savings Network Promoter, Underberg

Sarika Ramsewak: Financial Manager

Samukelisiwe Khumalo: MEL, Pietermaritzburg

Kathy Pitout: MEL Coordinator

Mmasema Pharoe: Savings Network Promoter, Matatiele

Shelagh McLoughlin: Media

Mihle Mapoma: Digital Media

Simbongile Duba: Savings Network Promoter, Matatiele

Nolufefe Mkwaqa: Savings Network Promoter, Bizana

Esther Katts: Savings Network Promoter, Northern Cape

Zinhle Ncwane: Savings Network Promoter, Eshowe

Nontsikelelo Manjati: Savings Network Promoter, Matatiele

Ntombi Skhosana: Savings Network Promoter, Mt Ayliff

Musawenkosi Mntungwa: Savings Network Promoter, Underberg

Bezant Chongo: Digital

Siyabonga Msani:

Savings Network Promoter, Matatiele

Jean-Pierre Andrew: Digital Monitoring & Evaluation

Moleboheng Nonkevu: Savings Network Promoter, Matatiele

Julia Mkhize: Savings Network Promoter, Margate

Bongekile Mchunu: Savings Network Promoter, Estcourt

Teboho Doda: Savings Network Promoter, Matatiele

EASTERN CAPE STAFF

 • Bizana
  Sixolile Mkoliswa, Nolufefe Mkwaqa
 • Kokstad
  Anathi Jindela
 • Matatiele
  Nolufefe Nonjeke-Dlanjwa, Simbongile Duba, Teboho Doda, Moleboheng Nonkevu, Nontsikelelo Manjati, Siyabonga Msani, Nontsikelelo Manjati
 • Mt Ayliff
  Ntombi Skhosana

 

EASTERN CAPE CBPs

 • Bizana
  Nwabisa Nxuza, Nolubabalo Deyi, Kholiswa Gqokonqwane
 • Matatiele
  Nolubabalo Ethel Majikijela, Mamotlatsi Mendela, Zithobile Mbele, Lulama Gxathwana
 • Mt Fletcher
  Makhauta Tloti, Nobuzi Harriet Dada, Nokhawunti Mbungendlu, Thobeka Masoka,
 • Mt Frere
  Nonkululeko Bekezulu, Nelisiwe Faye
 • Queenstown
  Ntombikayise B. Nduna

 

KWAZULU-NATAL STAFF

 • Bergville
  Nothando Gwamandla
 • Limehill/Estcourt
  Bongekile Cecilia Mchunu
 • Margate
  Nomthy (Nomthandazo), Julia Mkhize.
 • Msinga
  Zinhle Ncwane;
 • Pietermaritzburg
  Jean-Pierre Andrews, Angela Pillay,  Anton Krone, Shelagh McLoughlin, Samukeliswe Khumalo, Sarika Ramsewak, Kathy Pitout.
 • Underberg
  Musawenkosi Mntungwa, Nontuthuko Xaba

KWAZULU-NATAL CBPs

 • Bergville
  Thandeka Shabalala, Nompilo Shelembe
 • Impendle
  Khethiwe Ngobese
 • Limehill/Estcourt
  Nonhlanhla Sibiya
 • Mathendeni, Mbhulelweni
  Patricia Tshomela
 • Margate
  Philile Luthuli, Nokuzola Mavundla
 • Msinga
  Zodwa Sokhela, Philile Mntungwa, Bonisiwe Ngubane
 • Richmond
  Nombuso Phoswa, Thandeka Mbele
 • Table Mountain
  Phyllis Ngubane
 • Underberg
  Nelly Khuboni, Gugu Miya, Sithembile Molefe

 

FREE STATE STAFF

 • QwaQwa
  Masello Makhoro

FREE STATE CBPs

 • QwaQwa
  Jeminah Selepe

 

NORTHERN CAPE STAFF

 • Springbok
  Esther Katts

NORTHERN CAPE CBPs

 • Leliefontein
  Katrina Schwartz

 

 

Support

We are grateful for all contributions
to our work, regardless of their size.

Visit

123 Jabu Ndlovu Street

Pietermaritzburg
Kwazulu-Natal
3201
South Africa

Contact

+27 (0) 33 345 1222